Edició: 2726, dimecres 29 juny 2016 a les 22:48h hi han 18787 notícies publicadesPortada | Opinió | Tribuna | La hipocresia i la in-sostenibilitat de Lafarge (Teresa Garcia, regidora del Bloc a Sagunt)

La hipocresia i la in-sostenibilitat de Lafarge (Teresa Garcia, regidora del Bloc a Sagunt)

Correu electrònic Imprimeix PDF

És indecent que empreses com Lafarge utilitzen la sostenibilitat per a fer màrqueting. Una empresa que incinera residus industrials a peu de carrer i pretèn explotar com a cantera un dels indrets amb major valor ecològic del Municipi no te autoritat moral per parlar de sostenibilitat.

És curiós veure com les empreses i les activitats més contaminants són aquelles que més recursos destinen al màrqueting i a la publicitat, per a promocionar, precissament, un valors ben allunyants de les seues pràctiques.

La Taula per la Sostenibilitat que ha organitzat Lafarge els darrers dies, n'és un bon exemple d'eixe tipus de publicitat. L’Ajuntament te un Consell Assessor de Medi Ambient al que Lafarge pot assistir quan considere. Existeixen fòrums en la societat civil i municipal d’esta ciutat en temes ambientals amb suficient prestigi, com per a debatre qualsevol tema ambiental que ens afecte. No ens calen més, i més si estan organitzats per una part interessada.

Hem de saber que la fabricació de ciment és una de les activitats més intensives en el consum de recursos naturals i en l’energia que s’utiliza en el procés de combustió. Encara que l’activitat extreme al màxim les mesures correctores, seguiria contaminant i consumit recursos en uns nivells no acceptables per a la nostra ciutat. Hem de recordar que esta empresa porta explotant les nostres muntanyes més de 50 anys, que ha causat un dany irreversible en zones d’alt valor ecològic i que es tracta d'una de les majors emissores de CO2 del País Valencià, situant-se, a més, a més, a escassos metres d’una zona urbana.

No contents amb l’impacte intrínsec de la pròpia activitat, damunt esta empresa considera la incineració de residus industrials com una activitat de reciclatge i en ajuda de la sostenibilitat. La hipocresia de les seues pràctiques comercials no te límits. En volta d’organitzar taules per a fer-se publicitat, que comencen a treballar en restaurar la cantera, que deixen d’incinerar residus i renuncien a explotar el Paratge de Romeu i començarem a considerar que tenen en compte la sostenibilitat als seus balanços.

Qualsevol altra cosa és “espolsar-se” el problema de la incompatibilitat d'ús i les conseqüències ambientals que existeixen entre la cimentera i la ciutat.

Teresa Garcia i Muñoz

Regidora de BLOC-Compromís.Ajuntament de Sagunt