Edició: 2088, dimarts 30 setembre 2014 a les 19:37h hi han 15281 notícies publicadesPortada | Opinió

Opinió

El conte del diumenge: Tota pedra no fa paret (Josep Vicent Fàbregues)

El conte del diumenge: Tota pedra no fa paret (Josep Vicent Fàbregues)

Vicent va arribar al casal de la falla del seu barri acompanyat per un autòmat metàl•lic amb un caminar descompassat que cridava l'atenció. Els fallers presents van preguntar amb prou humor qui era el "convidat". Vicent els va dir a tots que era un robot que havia construït ratllant la perfecció i per a demostrar-ho volia fer-lo faller de la comissió.

Llegiu-ne més...
 

A la gent l'empobrixen perquè després voten aquells que els han afonat en la pobresa (Quico Fernández, Portaveu Compromís Sagunt)

No sé si serà cert, però aquesta afirmació sembla que la va pronunciar Francesc, el Papa argentí amb nom de sant pobre i formació jesuïta. El fons del missatge és certament molt dur perquè apunta a la perversitat d'un sistema que no dubta a usar tots els recursos de què disposa per a perpetuar-se en el poder. Allò que ara s'anomena la casta, és a dir, el conjunt de forces polítiques i econòmiques que controlen el poder, és capaç de convéncer els seus damnificats que les seues decisions són no sols les úniques possibles i les correctes, sinó a més les que els convenen, per molt que la tossuda realitat confirme que no és així.

Llegiu-ne més...

Generación idiotizada (Josep Gumbau)

Generación idiotizada (Josep Gumbau)

En cierta  ocasión un genio  advirtió que de que en algún momento la tecnología podía superar a nuestra humanidad. Ese día no solo ha llegado, sino que ya queda muy lejos. Las nuevas generaciones (en las que se incluye un servidor) ya no tienen las necesidades básicas que en su día podrían tener nuestros abuelos: alimentarse bien, trabajar, compartir bellos  momentos con familia y amigos, quizás desarrollar alguna faceta creativa para matar el tiempo…no. Nada de eso. Ahora lo que es casi tan necesario como el respirar  es una buena y rápida una red Wifi.

 

Llegiu-ne més...

Reflexions d’un jurat

Durant la segona meitat del mes de setembre les meues hores de lleure les està ocupant la lectura dels originals que s’han presentat al Certamen Literari Vila de Puçol. Prop de cinquanta títols de narrativa i poesia passen aquests dies per les meues mans.

Llegiu-ne més...

Acerca de Parc Sagunt, ¿una nueva oportunidad? (Natalia Antonino, concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Sagunto)

Desde el Grupo Municipal Socialista esperamos que la aprobación de nuevos pliegos para la comercialización de Parc Sagunt, un recinto industrial y logístico, del cual se ha hablado, pero se ha hecho muy poco en su promoción y, sobre todo, en relación con el precio del suelo, que ha estado siempre muy por encima de la media del de toda la Comunidad Valenciana e incluso de otros polígonos similares, lo que le ha quitado, de entrada, competitividad restando interés a empresas que pudieran verse atraídas por este recinto que hoy sigue siendo una inmensidad de metros cuadrados vacíos a la espera de su utilización, revierta la situación y se convierta en una realidad lo antes posible.

Llegiu-ne més...
Pàgina 2 de 282